vertical_align_top

Verbintenissenrecht

Laat de ergernis van debiteuren die hun rekeningen niet betalen van u afglijden door ons kantoor in te schakelen voor de incasso van onbetaalde rekeningen. De kosten van de incasso blijven voor u beperkt en als het nodig is zullen wij de rechter inschakelen om voor u een executoriale titel te verkrijgen.

Heeft u echter ten onrechte een rekening ontvangen en weigert de afzender de rekening terug te nemen, dan helpt ons kantoor ook.

Geschillen over de nakoming van overeenkomsten worden eveneens deskundig door ons kantoor behandeld.

Als wanprestatie leidt tot schade, helpen wij u bij het verkrijgen van schadevergoeding.

Maar ook onrechtmatig handelen kan tot schade leiden. Bent u slachtoffer van onrechtmatig gedrag van een ander dan begeleidt ons kantoor u bij het verkrijgen van erkenning voor uw schade en schadeloosstelling. Soms is er meer nodig om onrechtmatig gedrag te stoppen, bij voorbeeld een kort geding voor het verkrijgen van een straat-/contactverbod.

Bent u aangesproken door een ander wegens een vermeende onrechtmatige daad dan staan wij u bij in het verweer; is er sprake van eigen schuld bij degene die u aanspreekt, is de hoogte van het gevorderde bedrag wel correct? Deze en andere punten zullen in het verweer worden onderzocht en zo nodig meegenomen.