vertical_align_top

Grenzen verkennen of over de grens gaan?

Als een jeugdige in aanraking komt met politie en justitie, staan de advocaten van ons kantoor hen bij. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar gelden aparte regels.

Jongeren horen in principe niet te worden opgesloten. Soms wil justitie anders. Wij zullen in overleg met de jongere, de ouders, Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdreclassering proberen de jeugdige weer thuis te krijgen.

Ander onderwerpen die voor een jeugdige van belang zijn als ze in aanraking komen met justitie:

  • Kom ik in aanmerking voor een afdoening via Bureau HALT?
  • Wat voor straf kan ik krijgen?
  • Krijg ik een strafblad?
  • Moet ik DNA-materiaal afstaan?