vertical_align_top

Bijstand Slachtoffers

In het strafproces kan men tegenwoordig niet meer om het slachtoffer heen. Bij wet is de benadeelde een aantal rechten in het strafproces toegekend. De positie van het slachtoffer in het strafproces is nog steeds in ontwikkeling.

Ons kantoor staat het slachtoffer bij in het strafproces.

Dat betekent niet alleen dat een vordering tot schadevergoeding wordt ingediend en op zitting wordt bepleit, maar ook dat het slachtoffer kan worden begeleid bij en voorbereid op:

  • het opvragen van het strafdossier bij het openbaar ministerie;
  • (het regelen van) een slachtoffergesprek met de officier van justitie;
  • het toevoegen van stukken aan het strafdossier;
  • een getuigenverhoor door de rechter-commissaris of op de openbare terechtzitting;
  • het uitoefenen van het spreekrecht ter terechtzitting.

Als de officier van justitie besluit tot sepot van de strafzaak bij voorbeeld wegens gebrek aan bewijs dan helpt ons kantoor bij een klachtprocedure bij het gerechtshof, de zogenaamde artikel 12 Sv.-procedure en/of bij het aanvragen van een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.