vertical_align_top

Psychiatrisch patiëntenrecht

Soms is het nodig dat iemand psychiatrische hulp nodig heeft, maar dat zelf niet meer goed kan beoordelen. Als daardoor sprake is van een risico op (ernstig) nadeel voor de patiënt of zijn omgeving, kan de overheid besluiten dat wordt ingegrepen. Iemand kan dan tegen zijn wil, gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Een vorm van vrijheidsbeneming. Daar gelden strenge wettelijke criteria voor.

Onze advocaten staan mensen in deze situatie bij. Zij onderzoeken of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, zij informeren en adviseren de kwetsbare cliënt over zijn rechtspositie en bereiden de cliënt voor op het contact met de rechter.