vertical_align_top

Jeugdrecht

Het kind en de jeugdige zijn in de rechtspraktijk steeds meer hun eigen rol gaan innemen. Hun rechten zijn verankerd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Die rechten werken door in onze nationale wetgeving.

In het jeugdrecht staat de minderjarige centraal in zijn positie tegenover de sterke overheid en zijn instanties. Denk daarbij aan de politie en het openbaar ministerie (strafrecht) als de minderjarige wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Denk daarbij aan de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugd- en Gezinsbeschermers of de gemeente (civiel recht) als de minderjarige onder toezicht wordt gesteld of uit huis wordt geplaatst in een pleeggezin of jeugdinstelling.

Onze advocaten staan kinderen in deze situaties bij. Ouders die met maatregelen van kinderbescherming te maken krijgen, kunnen ook onze rechtshulp inroepen.