vertical_align_top

Scheiden gebeurt in vele vormen:

  • echtscheiding,
  • scheiding van tafel en bed,
  • ontbinding van een geregistreerd partnerschap,
  • samenwoners die uit elkaar gaan.

Onderwerpen die bij een relatiebreuk aan de orde komen, zijn:

  • partneralimentatie,
  • verdeling van de gemeenschap van goederen of
  • verrekening van vermogen bij huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden,
  • verdeling van de opgebouwde pensioenrechten,
  • afwikkeling van een samenlevingscontract.

Als er kinderen zijn zal een ouderschapsplan moeten worden gemaakt met daarin afspraken over de verdeling van de zorgtaken, de verdeling van het financiële onderhoud van de kinderen, de invulling van de informatieplicht en afspraken over gezamenlijk te nemen beslissingen over de kinderen.

De advocaten van ons kantoor streven naar het gezamenlijk zoeken naar oplossingen die duurzaam juridisch houdbaar zijn. Met name kinderen zitten niet te wachten op ‘vechtscheidende’ ouders.

En als gezamenlijk overleg niet mogelijk is, dan staan wij u alleen bij in de behartiging van uw belangen. Daarbij verliezen wij echter de kinderen niet uit het oog. In veelal emotioneel heftige tijden van een scheidingsproces, houden wij voor u het hoofd koel.