vertical_align_top

Kinderen staan onder gezag en zij hebben recht om een band met hun beide ouders te onderhouden. Onderling of via de rechter biedt ons kantoor rechtsbijstand bij deze onderwerpen, zoals:

 • omgangsregeling vaststellen -begeleid of onbegeleid-
 • omgangsregeling wijzigen
 • ontzeggen van omgang
 • omgangsregeling nakomen

En ook

 • verkrijgen of beeindigen van gezamenlijk gezag
 • verweren tegen verzoek om gezamenlijk gezag
 • verkrijgen eenhoofdig gezag of verweer daartegen

Bij gezamenlijk gezag kunnen geschillen tussen ouders ontstaan over:

 • verhuizing met het kind
 • schoolkeuze
 • medische behandeling

Het gezag van ouders kan ook worden beperkt door:

 • ondertoezichtstelling van een kind
 • uithuisplaatsing in pleeggezin of jeugdinrichting

Ons kantoor helpt bij verzoek of verweer.