vertical_align_top

Afspraken over de verdeling van de spullen en het vermogen, verdeling van het pensioen en de afrekening van de kosten kunnen worden vastgelegd in een scheidingsconvenant.

Niet altijd komt het tot een scheidingsconvenant en is een aparte gerechtelijke procedure nodig om de boedelscheiding te regelen.

Ook het nakomen van een convenant kan tot problemen leiden. Waar nodig staan we u bij om via de rechter tot uitvoering van het convenant te komen, maar niet nadat is geprobeerd om onderling de geschillen op te lossen. Dat houdt immers de kosten beperkt.