vertical_align_top

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor:

  • kinderen,
  • ex-echtgenoten/ ex-partners.

Kinderalimentatie

Kinderen tot 21 jaar hebben recht om financieel onderhouden te worden door hun ouders. Daarvoor gelden strengere richtlijnen dan voorheen. Ons kantoor volgt deze richtlijnen.

Partneralimentatie

Recht op alimentatie van de ex-echtgenoot of ex-partner bestaat als er behoefte is aan een bijdrage voor het levensonderhoud en men niet in staat is zelf in deze behoefte te voorzien. Wij berekenen de mogelijkheden op gezamenlijk verzoek of eenzijdig volgens de actuele stand van de rechtspraak.

Alimentatie wijzigen

Omstandigheden kunnen veranderen waardoor de alimentatie niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven; dat maakt dat de alimentatie te hoog is of juist te laag. Een herberekening van de alimentatie kan dan verhelderend zijn en zonodig een gerechtelijke procedure tot wijziging van de alimentatie voeren.