vertical_align_top

Familierecht

In een privé leven ontstaan -gewenst of ongewenst- situaties waarbij juridische hulp nodig is. Denk aan:

 • scheiden, einde samenwonen,
 • hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan,
 • het regelen van alimentatie,
 • het treffen van een omgangsregeling,
 • hoofdverblijf van een minderjarig kind,
 • ouderlijk gezag,
 • het regelen van een adoptie,
 • hulp bij het verkrijgen van een ondercuratelestelling,
 • of juist het verweren tegen een ondercuratelestelling,
 • ondertoezichtstelling van een kind op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of een ouder,
 • uithuisplaatsing van een kind op verzoek van de Jeugd- en Gezinsbeschermers;

.... en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ons advocatenkantoor staat al ruim 25 jaar mensen bij in die situaties.

Wij staan voor een deskundige behandeling van uw zaak waarin vaak onbewust juridisch lastige kwesties spelen.