vertical_align_top

Raad voor Rechtsbijstand

Als door ons kantoor voor u subsidie voor de kosten van rechtsbijstand (een toevoeging) wordt aangevraagd, geldt voor u de navolgende verklaring:

VERKLARING VAN DE RECHTSZOEKENDE BIJ EEN AANVRAAG GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

De aanvrager/aanvraagster van gesubsidieerde rechtsbijstand verklaart ermee bekend te zijn:

dat de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van het burgerservicenummer (BSN v/h Sofi-nr.) de gegevens omtrent het inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via het BSN-nummer.);

dat de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) de persoonsgegevens en het BSN-nummer controleert (indien van toepassing ook van de partner);

dat, indien sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingendocument controleert;

dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;

dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging;

dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen). De resultaatsbeoordeling geldt niet voor vreemdelingenzaken en strafzaken.