vertical_align_top

Huisregels

Met betrekking tot de onderlinge communicatie over de zaak hanteert ons kantoor een aantal huisregels.

1. Indien een bespreking nodig is, kunt u daarvoor via het secretariaat een afspraak maken. U hoeft niet naar de advocaat te vragen

2. Inhoudelijke vragen of opmerkingen over de zaak kunt u per e-mail (info@) aan de advocaat stellen. Hierop zal zo snel mogelijk worden gereageerd.

3. In spoedgevallen kunt u telefonisch contact opnemen met het kantoor.

4. Het kantoor kent een interne klachtenregeling, welke in de wachtruimte ter inzage ligt en op de website kan worden geraadpleegd.

Indien een klacht niet binnen de interne regeling kan worden opgelost, wordt deze voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is op te vragen bij de secretaris van de commissie op het adres;

Postbus 90600

2509 LP Den Haag