vertical_align_top

Het Juridisch Loket

€ 53,= KORTING OP DE EIGEN BIJDRAGE

U wilt aanspraak maken op vergoeding van de overheid voor de kosten van rechtsbijstand. Daartoe wordt namens u een ‘toevoeging’ gefinancierde rechtsbijstand aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet, wordt een ‘toevoeging’ verleend.
Bij toewijzing van de ‘toevoeging’ voldoet u eenmalig een eigen bijdrage. Die is inkomensafhankelijk.

Wilt u voor een korting van € 53,= op de eigen bijdrage aanmerking komen, dan dient u het volgende te doen:

  • u belt 0900 8020 (Juridisch Loket)
  • u vertelt dat u bij Helder & Groot Advocaten bent geweest en op welke datum
  • u vraagt om een diagnose document
  • u legt uit wat voor zaak de advocaat voor u behandelt
  • u legt uit waarom u de zaak niet zelf kunt oplossen en een advocaat nodig is
  • u krijgt dan waarschijnlijk een diagnose document
  • u stuurt de advocaat het document met spoed toe, in elk geval binnen 1 week na het gesprek.

U krijgt geen herinnering als u te laat bent. Het document moet bij het indienen van de aanvraag om toevoeging worden meegestuurd. Daarom heeft de advocaat het snel nodig. De advocaat wijst u erop dat wordt geprobeerd korting te krijgen op de eigen bijdrage. Toezeggingen daartoe kan de advocaat niet doen.

Wel is zeker: geen diagnosedocument; geen korting.