vertical_align_top

Mr. J.W.E. Groot

Mevrouw mr. Judith Groot,

geboren en getogen in West-Friesland, heeft na haar opleiding aan de school voor journalistiek de rechtenstudie gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam.

In 1997 is zij als advocaat begonnen bij ons kantoor. Zij heeft zich gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht en is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Geregeld behandelt zij ook strafzaken van jeugdigen. Zij is opgenomen in het systeem van het jeugdpiket van de Raad voor Rechtsbijstand.

Daarnaast staat zij slachtoffers bij in het strafrechtelijk traject en bij het verkrijgen van schadevergoeding. Zij neemt ook deel aan het piket Juridische Opvang van Slachtoffers van zedenmisdrijven en is aangesloten bij de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS).

Een bijzonder rechtsgebied waarop zij actief is, betreft het psychiatrisch patiëntenrecht.